Zum Inhalt springen

War in Ukraine EN/UK

Ukraine's defense minister wants to arm 1 million

Von

Artikel teilen

The Ukrainian Minister of Defense said on the 13th of May that Ukraine is aiming to provide everything for 1 million people defending Ukraine. Apart from that, on May 22nd the Ukrainian parliament announced the prolonging of martial law till 24th of August.

The Ukrainian Minister of Defense, Oleksii Reznikov, wrote on his Facebook page that “We are focusing on the need to provide for 1 million people who will be facing the enemy”.

We asked Zeno Leoni, a lecturer at the Defense Studies Department of King’s College in London about the possibility of training and supplying an army of 1 million

“This could certainly allow Ukraine to provide fresh aid to troops in the Donbas and to perhaps tilt the balance of power in this area - or even cover other flanks to allow those in the Donbas to focus on that region”, he says.

But “more manpower could only lead to tactical victories but they (Ukraine) are unlikely to achieve a strategic victory. Russia may counter-attack harder if this was the case”.

“The Ukrainian economy continues to remain strangled by a naval blockade; and all this while Eastern Ukraine is being destroyed (GDP for this year will be minus 45%)”, Zuo says. 

He still questions whether increasing the army to 1 million is  the solution to this all.

How do you think it's possible to end this war? 

Zeno Leoni: I think both parties will continue to fight for as long as they believe they have something to gain from fighting - although, how rationally this assessment is done by Putin and Zelensky is unclear, because Putin has started this and cannot just walk away, while Zelensky is also under US pressure.

Russia will not go away from this empty-handed. I think in the short term it is in the interest of Ukraine to retreat from the Donbas and set a red, defensive line on the border. Straight after, it should concede a referendum - monitored by UN troops - regarding the future of the region;

Donbas residents will decide whether they want to be with Ukraine but with a high level of autonomy, or exist as an independent republic, or as part of Russia (an official referendum should also be held in Crimea to confirm that). I think this would be coherent with the spirit of Minsk II.

In exchange for the referendum - regardless of the result - Russia would have to withdraw from the southern front.

Mobilization is continuing in Ukraine  

On March 3, President Volodymyr Zelensky signed a three-month law on general mobilization passed by parliament. All citizens of Ukraine, mainly men who are able to perform their military duty, are subject to general mobilization.

UKRAINIAN: Міністр оборони України хоче озброїти 1 мільйон людей

На початку війни чисельність Збройних Сил України становила близько 250 тисяч. За законодавством України вона не може перевищувати 261 тис. осіб, у тому числі 215 тис. військовослужбовців. Чисельність російської армії досягає 900 000 осіб.

Міністр оборони України 13 травня заявив, що Україна прагне забезпечити всім 1 мільйон людей. Крім того, 22 травня Верховна Рада України оголосила про продовження воєнного стану до 24 серпня.
Міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook написав, що «Ми акцентуємо увагу на необхідності забезпечити 1 мільйон людей, які будуть протистояти ворогу».

Ми запитали Зено Леоні, викладача кафедри оборонних досліджень Королівського коледжу в Лондоні про можливість 1 мільйонної армії.

«Це, безумовно, може дозволити Україні надати нову допомогу військам на Донбасі та, можливо, змінити баланс сил у цій сфері – або навіть прикрити інші фланги, щоб дозволити тим, хто на Донбасі зосередитися на цьому регіоні», – каже він.

Але «більше живої сили могло б призвести лише до тактичних перемог, але вони (Україна) навряд чи досягнуть стратегічної перемоги. Якби це було так, Росія могла б контратакувати сильніше».

«Українська економіка продовжує залишатися задушеною морською блокадою; і поки Схід України руйнується (ВВП на цей рік буде мінус 45%)», – каже Цзо.

Він досі сумнівається, чи є рішенням для цього збільшення армії до мільйона.

Як, на вашу думку, можна закінчити цю війну?

Зено Леоні: Я думаю, що обидві сторони будуть продовжувати боротися до тих пір, поки вони вірять, що мають що виграти від боротьби, але наскільки раціонально ця оцінка Путіна і Зеленського, незрозуміло, тому що Путін розпочав це і не може просто піти, в той час як Зеленський також перебуває під тиском США.

Росія від цього не піде з порожніми руками. Я думаю, що в короткостроковій перспективі Україна в інтересах відступити з Донбасу і встановити червону оборонну лінію на кордоні. Відразу після цього вона має визнати референдум про майбутнє регіону, який контролюється військами ООН;

Жителі Донбасу вирішуватимуть, чи хочуть вони бути з Україною, але з високою автономією, чи незалежною республікою, чи частиною Росії (для підтвердження цього в Криму також має бути проведений офіційний референдум). Я думаю, що це відповідало б духу Мінська II.

В обмін на референдум – незалежно від результату – Росія мала б вийти з південної осі.

В Україні триває мобілізація

3 березня президент Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом тримісячний закон про загальну мобілізацію. Загальній мобілізації підлягають усі громадяни України, переважно чоловіки, які здатні виконувати військовий обов’язок.

Neueste Artikel

Afrikanische Union suspendiert Niger

Die Afrikanische Union hat den Niger am Dienstag das zweite Mal von verschiedenen Institutionen und Aktivitäten ausgeschlossen. Die Union kann mit der Europäischen Union verglichen werden. Ein Ausschluss hat weitreichende wirtschaftliche und politische Nachteile.

Wagner-Truppen ohne Führung

Nach dem Tod von Jewgeni Prigoschin scheint die einst mächtige Wagner-Gruppe ohne klare Führung zu sein.

Normalisierung trotz Notstand

Der seit über einem Jahrzehnt andauernde syrische Bürgerkrieg hat das Land verwüstet, eine regionale humanitäre Krise ausgelöst und verschiedene Akteure wie Russland, die Türkei und die USA involviert.